Početna strana

”POTISJE PRECIZNI LIV” A.D u Adi osnovano 1966. godine ima tradiciju u proizvodnji odlivaka postupkom preciznog livenja. Tehnologijom preciznog liva poroizvode se odlivci sa vrlo visokim tehničkim karakteristikama sa posebnim akcentom na kvalitet površine delova i ostvarenjem dimenzionalne tačnosti uz mogućnost izrade najrazličitijih konfiguracija.

– Topljenje metala u indukcionim pecima garantuje ujednačen hemijski sastav odlivaka.

– Odlivci se izrađuju od čelika, sivog liva i legura bakra.

– Težinski asortiman delova je od 0,3-2.000 gr.

Prednosti ovog procesa izrade su:

  • mogućnost izrade velikih serija odlivaka složenih konfiguracija koje je teško ili nemoguće dobiti livenjem na klasični način ili obradom,
  • keramički materijal i tehnika izrade omogućava reproduktivnost finih detalja, velikih dimenzionalnih tačnosti i kvalitet površine,
  • odlivci dobijeni ovim postupkom zahtevaju malu ili nikakvu mašinsku obradu (samo na merama čije su tolerancije uže od livačkih tolerancija tačnosti određenih prema VDG P 690 D2) koja omogućava izbor lakših, a time i jeftinijih mašina za završnu obradu.

Na odlivcima se mogu vršiti sve vrste termičke obrade kao i galvanska zaštita. Pomoćne alate za izradu voštanih modela obezbeđujemo u kratkom roku, što omogućuje brz i ekonomičan razvoj novog proizvoda. Imamo strogu kontrolu kvaliteta, hemijsku analizu, ispitivanje mehaničkih vrednosti, metalografsko ispitivanje i radiografsku kontrolu. Uveli smo Menadžment sistema kvaliteta TÜV radi osiguranja kvaliteta proizvoda.
Isporučujemo za različite industrijske grane: poljoprivredu, tekstilnu-, elektro- industriju, motornu industrije, građevinarstvo, industriju pneumatike i hidraulike i dr.

TÜV NORD

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes