ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 12.06.2015.

18.06.2015.

(detaljnije)

Odluka o sazivanju VI redovne Skupštine za 12.06.2015.

17.04.2015.


Odbor direktora je na svojoj sednici doneo odluko o sazivanju VI. redovne godišnje skupštine


(detaljnije)

Zapisnik sa V redovne Skupštine akcionara 20.06.2014.

27.06.2014.

U prilogu je zapisnik sa V redovne godišnje Skupštine akcionara (detaljnije)

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes