Tok tehnološkog procesa

Ubrizgava se voštana masa u komoru alata

TOK TEHN.PROC. 1

Lepi se voštani model na centralni ulivnik

TOK TEHN.PROC. 2

Oblaže se voštani grozd sa keramičkom masom, pa se uranja u kvarcni pesak (ovaj postupak treba ponoviti više puta po tehnološkom zahtevu)

TOK TEHN.PROC. 3

Iz osušenih keramičkih grozdova se istopi vosak, dobija se školjka

TOK TEHN.PROC. 4

Metal se ulije u žarenu školjku

TOK TEHN.PROC. 5

Odstranjuje se keramika sa metalnog grozda

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes