Peskiranje odlivaka

Vršimo:

  • Mašiniskim putem sa čeličnom sačmom
  • Ručno peskiranje kvarcnim peskom

Mašinskim putem se mogu peskirati odlivci težine do 5kg .
Ručnim peskiranjem se mogu peskirati odlivci težine do 2kg .

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes