Termička obrada

Termičku obradu vršimo na seldećim vrstama materijala :

  • Ugljenični čelici
  • Čelik za cementaciju
  • Čelik za poboljšanje
  • Alatni čelici
  • Austenitni čelic
  • Feritni čelici

Navedeni kvalitieti materijala diktiraju i režime termičke obrade

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes