Usluge

Peskiranje odlivaka

Vršimo:

  • Mašiniskim putem sa čeličnom sačmom
  • Ručno peskiranje kvarcnim peskom

Mašinskim putem se mogu peskirati odlivci težine do 5kg .
Ručnim peskiranjem se mogu peskirati odlivci težine do 2kg .

Termička obrada

Termičku obradu vršimo na sledećim vrstama materijala :

  • Ugljenični čelici
  • Čelik za cementaciju
  • Čelik za poboljšanje
  • Alatni čelici
  • Austenitni čelic
  • Feritni čelici

Navedeni kvaliteti materijala diktiraju i režime termičke obrade

Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes