Tok tehnološkog procesa

tok2 tok3 tok4 tok4 tok5 tok6
TOK TEHN.PROC. 1 TOK TEHN.PROC. 2 TOK TEHN.PROC. 3 TOK TEHN.PROC. 4 TOK TEHN.PROC. 5
ubrizgava se voštana masa u komoru alata lepi se voštani model na centralni ulivnik oblaže se voštani grozd sa keramičkom masom, pa se uranja u kvarcni pesak
(ovaj postupak treba ponoviti više puta po tehnološkom zahtevu)
iz osušenih keramičkih grozdova se istopi vosak, dobija se školjka metal se ulije u žarenu školjku odstranjuje se keramika sa metalnog grozda
Delovi
This theme is designed by Premium WordPress Themes